Histoportal

Concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract: mag dat?

Geplaatst op

Veel werkgevers kiezen bij het aannemen van nieuw personeel voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het risico is hierbij wel dat medewerkers na dat tijdelijke contract weggaan en hun opgedane kennis of zelfs klanten meenemen naar een concurrent. Een concurrentiebeding was hiervoor een goede oplossing, maar sinds enige tijd gelden hiervoor strenge regels. Je mag als werkgever niet meer zomaar een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract. Hoe dat precies zit, leggen we je graag uit.

 

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die de werknemer verbiedt na afloop van het contract te gaan concurreren met de werkgever. Dit houdt in dat de werknemer na zijn uitdiensttreding in loondienst noch als zelfstandige soortgelijke werkzaamheden mag uitvoeren. Meestal geldt het concurrentiebeding voor een bepaalde periode en binnen een afgebakend geografisch gebied rondom het bedrijf van de werkgever.

 

Géén concurrentiebeding meer bij een contract voor bepaalde tijd

Sinds 2015 is het in principe niet meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk contract. De wetgever heeft namelijk bepaald dat werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zich vrij moeten kunnen bewegen op de arbeidsmarkt. Er geldt echter één uitzondering. Als de werkgever kan aantonen dat er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn, dan mag er wél een concurrentiebeding gelden. Dit moet de werkgever echter expliciet motiveren in de arbeidsovereenkomst. Zonder deze motivering is het beding ongeldig.Bovenkant formulier

 

Strenge eisen

De wet geeft helaas niet duidelijk aan wát deze zwaarwegende belangen inhouden. Per geval is een afweging en motivering nodig. In de praktijk stelt de rechter zeer strenge eisen aan deze motivering. Deze moet concreet zijn en specifiek ingaan op de functie van de werknemer in kwestie. Bovendien moet nauwkeurig beschreven worden hoe de werknemer de werkgever kan benadelen door de door de werknemer bij de werkgever opgedane specifieke kennis. De rechter maakt uiteindelijk een afweging, waarbij hij rekening houdt met de belangen van zowel werknemer als werkgever.

 

Een gedegen concurrentiebeding opstellen

Wil je toch een concurrentiebeding opnemen in de tijdelijke arbeidsovereenkomst? Zorg er dan voor dat het concurrentiebeding op een juridisch juiste wijze wordt opgesteld, anders is het beding niet geldig en kun je er geen beroep op doen. Om zeker te zijn van een correct concurrentiebeding, kun je een ervaren jurist arbeidsrecht inschakelen. De jurist geeft advies, beantwoordt je vragen en helpt je bij het opstellen van een solide arbeidsovereenkomst.

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden